Co to jest Profilaktyczny Bilans Biochemiczny?

Profilaktyczne Bilanse Biochemiczne (PBB) to zaawansowane badania molekularne umożliwiające kompleksową ocenę stanu organizmu pacjenta. PBB pozwalają na dokładną ocenę poziom parametrów dotyczących odżywiania komórkowego (witamin, mikroelementow, kwasów tłuszczowych), ocenę układu immunologicznego oraz stanu zapalnego ogólnoustrojowego i jelitowego.

Jaki jest cel Profilaktycznych Bilansów Biochemicznych?

Profilaktyczne Bilanse Biochemiczne informują nas jakich składników brakuje w organiźmie oraz jakie należy dostarczyć, aby zapobiegać jego starzeniu. Uzupełnienie niedoborów oraz regulacja nadwyżki pozwalają przywrówcić organizm do równowagi fizjologicznej. Bilanse Biochemiczne nie diagnozują chorób lecz stan zdrowia pacjenta.

Dlaczego warto wykonać PBB?

Profilaktyczne Bilanse Biochemiczne badając stan zdrowia ujawniają chorobę w okresie bezobjawowym lub w przypadku zaawansowanego procesu chorobowego co pozwala lepiej zrozumieć przyczyny zaburzenia. Wykrycie zaburzeń organizmu umożliwia z dużym wyprzedzeniem ograniczenie ryzyka zachorowania oraz ponoszonych w przyszłości kosztów jego potencjalnego leczenia.

Elsner Anti Age Clinic jako pierwsza w Częstochowie wprowadziła Biologiczne Bilanse Biochemiczne. Współpracujemy z lekarzami z Instututu we Francji, który wykonuje bilanse biochemiczne na poziomie komórkowym. Na ich podstawie opracowujemy zindywidualizowany program dietetyczny oraz celowaną suplementację witaminami, mikroelementami, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi i antyoksydantami. Celowana i zgodna z rzeczywistymi potrzebami organizmu suplementacja brakujących elementów, pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele chorób oraz umożliwia poprawę i utrzymanie  sprawności psycho-fizycznej.